Organik Koagülantlar

Koagülantlar, atık suda bulunan katı partiküllerin ve koloidal yapıların yüklerinin nötralize edilmesini, bir araya gelerek topaklaşma oluşturmalarını ve çökmelerini sağlayarak sudan uzaklaştırılmaları için kullanılırlar. Organik koagülantlar inorganik koagülantlarla birlikte kullanılabilmelerinin yanı sıra tek başına uygulanabildikleri proseslerde inorganiklere oranla daha düşük kimyasal dozajı, daha az çamur oluşumu, sıkıştırılabilir flok, geniş pH aralığında çalışabilme, bakiye ağır metal içermeme gibi avantajlara sahiptirler. Organik koagülantlar atık sularda renk gideriminde oldukça etkin kimyasallardır. Tekstil, kâğıt, baskı mürekkebi, boya ve boyar madde endüstrilerinde renkli atık suların arıtılmasında sıkça kullanılırlar.

 
 

 

Tweetle