ORGANİK KOAGÜLANTLAR (POLYDADMAC, POLYAMİNE)

Koagülantlar, atık suda bulunan katı partiküllerin ve koloidal yapıların yüklerinin nötralize edilmesini, bir araya gelerek topaklaşma oluşturmalarını ve çökmelerini sağlayarak sudan uzaklaştırılmaları için kullanılırlar.

Organik koagülantlar inorganik koagülantlarla birlikte kullanılabilmelerinin yanı sıra tek başına uygulanabildikleri proseslerde inorganiklere oranla daha düşük kimyasal dozajı, daha az çamur oluşumu, sıkıştırılabilir flok, geniş pH aralığında çalışabilme, bakiye ağır metal içermeme gibi avantajlara sahiptirler.

Organik koagülantlar atık sularda renk gideriminde oldukça etkin kimyasallardır.

Tekstil, kâğıt, baskı mürekkebi, boya ve boyar madde endüstrilerinde renkli atık suların arıtılmasında sıkça kullanılırlar

RENK GİDERİCİ AJAN (POLYDCD; DİCYANDİAMİDE FORMALDEHİDE RESİN)

Renk Giderici Ajan, bir quartener kopolimeridir ve Disiyandiamid Formaldehit Reçinesidir.
Renk açma, topaklanma ve KOİ gidermede mükemmel etkinliğe sahiptir.

Ayrıca tekstil endüstrisi ve boyahanelerden, pigment endüstrisinden, matbaa mürekkebi endüstrisinden ve kağıt endüstrisinden gelen atık suları temizlemek için de kullanılabilir.

Ayrıca kağıt ve kağıt hamuru üretim sürecinde tutma maddesi olarak kullanılabilir.

 

 

 

FLOKULANT (POLYACRYLAMİDE EMULSION)

Endüstriyel atık suların ve yüzey sularının arıtılmasında ve çamur şartlandırmasında kullanılan yüksek moleküler ağırlıklı sentetik organik polimer emülsiyonudur.

Bu topaklaştırıcının kullanımı, arıtılmış suyun yüksek berraklığını, çökelme hızının önemli ölçüde artmasını ve geniş bir PH aralığında çalışma imkanı sağlar. Ürünün kullanımı kolaydır ve suda çok hızlı çözünür.

Gıda endüstrisi, demir çelik endüstrisi, kağıt üretimi, madencilik sektörü, petrol-kimya sektörü gibi çeşitli endüstriyel sektörlerde kullanılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Tweetle