POLiDADMAK (POLYDADMAC)
 

POLYDADMAC’lar genellikle içme suyu ve sanayi arıtma tesislerinde bulanıklıkları ve pis maddeleri cougulant(pıhtılaştırıcı)ve flogulant(topaklaştırıcı) görevi yapar. Polydadmac’lar, arıtma prosesinde suda kalan serbest monomerlerin toksisite değerleri çok düşük olduğundan proses açısından herhangi bir risk teşkil etmemektedirler. Temas halinde cilde zarar ve yanıcı özelliği yoktur.Kirlilik giderim verimi konvansiyonel atıksu arıtma kimyasallarına oranla daha iyi olmakla birlikte çökeltme havuzlarında oluşan çamur hacminide belirli bir ölçüde azaltmaktadır. Dolayısı ile çamur susuzlaştırma ve bertaraf maliyetleri azalmaktadır.Ayrıca Polydacmaclar renk giderici özelliği de bulunmaktadır.
 


 

Ürünün Genel Özellikleri

Cougulant  (Pıhlaştırıcı) ve Flogulant (topaklaştırıcı) özellik sağlar.

Organik boyar madde gideriminde etkilidir.

Çamur susuzlaştırmada kullanılır.

İçme suyu filtre öncesi flokülasyon ajanı olarak kullanılır.

Formaldehitsiz boya fiksaj ajanı olarak tekstil boyamada kullanılır.

Çözelti halinde seyreltilerek ya da doğrudan suya dozlanarak kullanılır.
Renk giderici özelliği de vardır.


 


 

Tweetle